A Nagyenyedi Kollégium ebben az évben is várja a csángó diákok jelentkezését, akiknek az elkövetkező tanévben is támogatást nyújt a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

FELVÉTELI -IX.OSZTÁLYBA 2020-2021


Tanító-óvoképzőbe jelentkező diákok figyelmébe!

A megjelent módszertan szerint kizáró jellegű vizsgára idén nem kerül sor.

A fenti vizsga helyett figyelembe vesszük a román nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, zene, rajz, testnevelésből szerzett V-VIII-as általánost, az VVIII osztályos tanulmányi átlagot és a magaviseleti jegyet.Sikeres felvételihez minden felsorolt általános min.7-es kell legyen és a magaviselet 10-es.

Erre vonatkozó igazolást "fisa de aptitudini" mindenkinek a saját iskolája állít ki június 2-5 periódusban. Ezt mindenkinek jeleznie kell a saját iskolájában, hogy igényel ilyet.

A kollégium felvételiztető bizottsága június 9-12 között ellenőrzi a beiratkozási kérelmeket .

Június 12-én kifüggesztik az eredményt.

A záróvizsgát követően, a felvételi jegyek ismeretében, július 2-án eredményhirdetésre kerül sor.

Akik nem nyernek felvételt, kérhetik az iskoláikból a felvételi lapot"fisa de inscriere" ,azért, hogy részt vehessenek a kódos beiratkozáson.

 

Reál osztályba jelentkezők figyelmébe!

Minden jelölt saját iskolájában megkapja a beiratkozási lapot.Ezt július 2-6 között kitölti -diák, szülő, osztályfőnök aláírása szükséges. Ezt személyesen vagy elektronikusan leadja a saját iskolája titkárságra. Július 3-7 között ellenőrízni lehet a bevezetett adatokat.

Július 10-én megtörténik a számítógépes elosztás.

Július 13-20 között a felvételt nyert diákok leadják a beiratkozási dossziét.Július 27-től indul egy második iratkozás is a fennmaradt helyekre, hogy az esetlegesen kimaradt diákok helyzete is rendeződhessen.

A más megyéből jelentkezők a nevesített megyei felvételi központba küldik vagy hozzák a beiratkozási lapjukat.

 

Szakiskolába jelentkező diákok figyelmébe!

 

Június 29-július 3 között, valamint július 6-án a szakiskolába jelentkező diákoknak a saját iskolája kiállítja a szakiskolai beiratkozási lapot és elküldi elektronikusan a kollégiumnak.

Július 10-én eredményhirdetés.

Szeretettel várunk mindenkit!

Érdeklődni a kollégium titkárságán lehet a 0258861947-es telefonszámon, a bgk@bethlengabor.ro email címen vagy itt a facebookon.

https://www.bethlengabor.ro

 

https://bethlengabor.eu/osztondij-programok/

 

Szőcs Ildikó igazgató

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”BETHLEN GABOR” AIUD

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător/educatoare - 28 locuri

·         Conform noii metodologii evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul din clasa a VIII-a, în perioada 2-5 iunie 2020.

·         Fișa de aptitudini se eliberează la cererea candidatului/părintelui și se transmite electronic de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul din clasa a VIII-a

·         Fișa de aptitudini va conține:

-          Media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport. (media fiind mai mare sau egală cu 7)

-          Media generală a claselor V-VIII la purtare (media fiind 10)

·         În perioada  9-12 iunie Comisia de admitere instituită la nivelul colegiului va acorda calificativul ADMIS/RESPINS, va alcătui lista candidaților admiși.

·         Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini în 12 iunie

·         În 2 iulie se face validarea listei candidaților admiși

Filiera teoretică, profil real, specializarea: matematică-informatică/științe ale naturii - 14+14 locuri

·         Fiecare candidat va primi de la unitatea de învățământ în care este înmatriculat fișa de înscriere, care va fi completat, semnat de: candidat, părinte, diriginte, și ștampilat.

·         Fișele de înscriere vor fi depuse personal sau electronic la secretariatele unităților de învățământ în care este înmatriculat elevul.

·         În perioada 3-7 iulie se poate verifica corectitudinea datelor.

·         În 10 iulie se face repartizarea computerizată

·         În perioada 13-20 iulie elevii declarați admiși confirmă locul prin depunerea dosarelor personale.

·         Pentru elevii proveniți din alte județe fișa de înscriere va fi depus personal sau electronic, în centrul județean stabilit.

Școala profesională de 3 ani, profil turism și alimentație, specializarea ospătar/chelner-28 locuri

·         În perioada 29 iunie – 3 iulie, respectiv 6 iulie unitățile de învățământ în care este înmatriculat elevul completează fișa de înscriere și transmite electronic colegiului

·         În perioada 2-5 iunie se fac înscrierile pentru probele de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru elevii care au terminat gimnaziul în limba română.

·         În data de 11 iunie ora 13.00 desfășurarea probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă online conform procedurii.

·         În 10 iulie comunicarea rezultatelor

 

 

Dragi elevi, colegiul nostru vă așteaptă cu drag!  DIRECTOR: Szőcs Ildikó

Informații: secretariat, tel: 0258-861947; email: bgk@bethlengabor.ro; sau pe facebook.

https://www.bethlengabor.ro

https://bethlengabor.eu/osztondij-programok/

 

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.