Az AMMOA és a KEMCSE hivatalos útjai szétváltak

KEMCSE

Jolanda Willemse elnök asszony részére

 


Kedves Jolanda! Tisztelt KEMCSE Elnökség és Tagság!

Mint ismeretes, 2019. május 7-én megjelent a 103/2019. (V. 7.) sz. Kormányrendelet „a csángók
kulturális és anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a csángó
kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében” címmel, mely szerint a
tevékenység irányítását a Magyar Kormány elveszi a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól, és átadja a
Külügyminisztériumnak, azon belül Járai Zsigmond miniszteri biztosnak.
Az AMMOA elnöke előbb szóban, majd június 22-én írásban is kérte az MCSMSZ elnökét, Pógár
Lászlót, hogy nyilatkozzon: „az MCSMSZ kíván-e együttműködni a magyarországi keresztszülői
mozgalommal, a mozgalmat 2005 óta szervező és irányító AMMOÁ-val és KEMCSÉ-vel?” Válasz vagy
szóbeli tájékoztatás a mai napig nem érkezett. Viszont a Romániában megjelenő „maszol.ro” internetes
újság szeptember 6-i számában Ferencz Éva MCSMSZ vezető nyilatkozatában többek között ez
olvasható: „Ferencz Éva hozzátette: okafogyottá vált az AMMOA-val (A Moldvai Magyar Oktatásért
Alapítvány) a további együttműködés. Ez utóbbi civil szervezet juttatta el a Magyarországról Moldvába
szánt keresztszülői támogatásokat az MCSMSZ-hez, azonban a megváltozott szabályozások következtében
Ferencz Éva szerint nincs szükség ilyen közreműködő szereplőre, az adományokat közvetlenül is el lehet
juttatni a csángó oktatás javára a csángószövetség számlaszámain keresztül.” Az AMMOA vezetése így
és ekkor tudta meg, hogy a moldvai magyar oktatási programban a továbbiakban nincs szükség a
tevékenységére.
Az AMMOA kuratóriuma 2019. szeptember 9-én döntött az alapítvány további működéséről: „Az
AMMOA továbbra is támogatja a moldvai csángó-magyar gyermekek tanulását az alapszabályában
rögzített módon és lehetőségein belül, de az MCSMSZ által vezetett oktatási programon kívül.”
Az AMMOA vezetése először a Magyarországon tanuló egyetemista csángó-magyar diákok
támogatására gondolt, de kiderült: az új felállásban oly mértékben megemelkedett a havi ösztöndíjuk és
egyéb hivatalos bevételük, hogy már nincs szükségük további segítségre.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az AMMOA 2019. szeptember 1-jétől kezdve a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumban tanuló csángó-magyar gyermekeket fogja támogatni.
Az AMMOA és a KEMCSE hivatalos útjai szétváltak, de a közös múlt, kiváló együttműködés biztos
reményt ad a további jó barátságra! Köszönjük a KEMCSE vezetésének, s minden tagjának eddigi önzetlen
munkáját és barátságát! További munkájukhoz sok sikert, kiváló egészséget és a Jóisten áldását kívánjuk!

Tisztelettel:
2019. október 11.

                                                                                           
                                                                                           Dr. Legeza László
                                                                                               AMMOA elnök

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.