Beszámoló az AMMOA 2021 évéről

Szeretnénk megköszönni a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány kuratóriuma nevében az Önök egész évi támogatását, és azt, hogy továbbra is kitartanak mellettünk. Őszintén reméljük, hogy ez a jövőben is így marad!

Rövid beszámoló alapítványunk 2021. évi tevékenységéről

Az idén, ebben a Covid járvány által meghatározott második évben, az eddigiektől nehezebb körülmények között igyekeztünk az Alapszabályunkban megfogalmazott célok mentén, a lehetőségek szerint eleget tenni vállalásunknak a csángómagyar oktatást támogató tevékenységünkkel.

Ismeretes, hogy 2019-ben a moldvai csángómagyar oktatási program irányítását egy kormányzati határozat elvette a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségtől, s átadta a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ). Akkor a Magyar Állam több milliárdnyi támogatást ígért a programhoz, ezért az MCSMSZ már nem tartott további igényt az oktatást kezdeményező, elindító és mindvégig támogató keresztszülői mozgalomra. Mindezek miatt az AMMOA – bár a továbbiakban is támogatja a moldvai oktatási programot – tevékenységét kiegészítette a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban tanuló csángómagyar gyermekek támogatásával. Ez azért is fontos, mert csak addig lehet megtartani a magyar nyelvű oktatást Nagyenyeden, amíg van elég magyar diák.

2020 decemberétől tartó munkánk és támogatásunk elismeréseként kiemelt támogatói címet kaptunk Nagyenyedről:

A-honap-tamogatoja-2020.12

 

2020 év végén érkezett, de 2021-re is áthúzódott egy kérés a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványától, az alábbi témában:

„A Bethlen Gábor Kollégiumban bekövetkezett generációváltás kapcsán egyre fontosabbá válik az, hogy az új, fiatal tantestületi tagok számára lakást biztosíthassunk a pályakezdéshez. Örömmel jelzem, hogy jelentkeznek fiatal kollégák, olyanok is, akik a  visszatelepedést választják, vagy olyanok, akik messziről költöztek Nagyenyedre azért, hogy az itteni szórványvidéken taníthassanak. … Megköszönve minden eddigi segítségeteket, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Hozzátok, hogy lehetőségeitekhez mérten támogassátok a fentebb tárgyalt lakás felújításának és berendezésének költségeit.”

 

Az AMMOA kuratóriuma döntött a támogatásról, és egy jelentősebb összeget ítélt meg erre a célra, hiszen fontos számunkra, hogy a nagyenyedi iskolában tanuló diákok, akik között több csángógyermek is tanul, magyar nyelvi oktatását ily módon is segítsük. Támogatásunk a fűtésrendszer, a hőközpont és a radiátorok teljes cseréjét, a fürdőszoba teljes felújítását célozta meg, de hozzájárult ahhoz is, hogy az elektromos hálózat felújítása és a nyílászárók cseréje megvalósuljon. A megítélt támogatás ezzel nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány biztonságos, higiénikus és korszerű körülmények között szállásoljon el egy olyan pályakezdő tanár-kollégát, aki a Bethlen Gábor Kollégiumban folytat oktatói-nevelői munkát, így nagymértékben hozzájárulva a minőségi oktatás további folytatásához, fejlesztéséhez.

 Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégiumban működő óvoda és bölcsődeépület került átadásra. A magyar kormány óvodafejlesztési programjának köszönhetően a dél-erdélyi város legkorszerűbb új oktatási intézményét avatták fel. Az átadáson Szőcs Ildikó igazgatóasszony – aki egyben az együttműködő partnerünk, s a kollégium alapítványának is elnöke – elmondta, hogy a kollégiumban jelenleg 535 gyerek tanul, az új óvoda különböző csoportjaiban ez év őszétől mintegy 70 gyerek fog járni. Ezzel kapcsolatban is intéztek kérést hozzánk, amire az AMMOA kuratóriuma ismét megítélt egy támogatást, mert fontosnak tartja a célt, mely mentén ez a beruházás létrejött. A cél, amit a partnerünk így foglalt össze:Nagyenyed-ovoda

 

„A bölcsőde működtetése által lehetőségünk van sok kicsi gyerek ide vonzására. A szülők számára nagy segítséget jelent, hogy jó kezekre bízhatják gyerekeiket, és kellemes, otthonos környezetben, játszva tanulhatnak. Továbbá sok olyan gyerek is van, aki bár vegyes házasságból származik, a szüleik úgy döntenek, hogy a magyar oktatási programba íratják gyermekeiket. Így sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy a gyerekek majd magyar iskolában folytassák tanulmányaikat. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Fehér megyei szórványközösségünk identitását megőrizzük, és ne hagyjuk elenyészni.”

 

A korábbi megállapodásunk alapján a 2021. évben is rendszeresen utaljuk a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványának az utazási költség támogatást, a diákok iskola és otthonaik közötti, havonta történő utazás megkönnyítésére. Támogatásunkból fedezve külön-buszok indulnak az a Gyimesek és Bákó felé. Nagyon örülnek a gyerekek, a szülők és persze a kollégium tanárai is ennek a lehetőségnek. Így sokkal hamarabb hazaérnek, és többet lehetnek a családjaikkal, amennyiben nem kell 12 órát tölteniük utazással. Ezzel a biztonságosabb utazáson túl az egyik fontosabb szempont az is, hogy a súlyos járványhelyzet közepette nem a több órás tömegközlekedést kell igénybe venniük.

 autobusz

 

Korábban egy pályázatunkba bevontuk társpályázóként a kollégium alapítványát. Nagy örömünkre nyertünk, így rajtunk keresztül jutott támogatás hozzájuk. Azonban a fontosabb az, hogy az idén már tudtak önállóan is pályázni. Bizonyos pályázati kiírásokra csak olyan határon túli szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, akik korábban magyarországi civilszervezettel társpályázóként már nyertesek voltak. Ennek a lehetőségét teremtettük meg számukra.

Az AMMOA a számlájára beérkező támogatásokból 2021 őszén egy jelentősebb összeget utalt a KEMCSÉ-nek, melyből a magyar nyelvet tanuló moldvai csángógyermekek és tanáraik részére karácsonyi ajándékok megvásárlásához és a Moldvába történő kijuttatáshoz szükséges költségek egy részét tudták fedezni. 34 oktatási helyszínre érkeztek az adományok, ajándékok. Ennek a gyermekek örömén túl az is a célja, hogy érezzék: az anyaországban gondolnak rájuk, támogatják mind a diákok, mind a tanárok erőfeszítését a magyar nyelv tanulása érdekében, és talán az oktatásba eddig még be nem kapcsolódókat is ösztönzi.

 

Mindenképpen szeretnénk megemlíteni – ha csak néhány példa erejéig is – az alapítónk, Petrás Mária megtiszteltetését, mert büszkék vagyunk rá. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntötte az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 12 hírnökét, köztük a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány alapítóját, Petrás Máriát.

201958784_3015161322142856_8890611706324276055_n

 

 

 

Erről Ő így nyilatkozott: „Megtisztelő, hogy a szeptemberben rendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tizenkét nagykövetének egyike lehetek Erdő Péter bíboros-prímás esztergom-budapesti érsek megbízásából. A megtisztelő felkérést e szolgálatra teljes szívemből vállalom!"

2020 év végén – akkor nem adtunk hírt róla – Pomáz város díszpolgárává választották, elismerve tevékenységét, életét, valamint karitatív munkáját. Csángó gyökereinek őrzése, közvetítése az országhatárainkon belül és azon is túl, a nagyvilág minden részében. Jótékonykodásban mindig számíthat rá sok közösség.

Diszpolgar-Petras-Maria

 

 

 

Meg kell említenünk egyik kurátorunkat, Kiss Tampu Tatianat, aki ugyan itt él Budapesten, és orvosként nagyon sokat tesz a Corona-vírus okozta feladatok leküzdése és a gyógyítás terén, de szintén büszke csángó gyökereire, kultúrájára, amit alkalmanként gyermekei bevonásával is közvetít, jótékonysági rendezvényeken, vagy éppen a keresztszülőknek a KEMCSE által rendszeresen megszervezett karácsonyi műsoraiban.

Természetesen köszönet illeti a kuratórium elnökét és minden tagját, akik egyéb fontos munkájuk és elfoglaltságuk mellett, elhivatottan végzik tevékenységüket az AMMOA javára, jogi, pénzügyi, közgazdasági, szervezői, tanácsadói és más egyéb adandó feladatok terén, mindenféle ellenszolgáltatás vagy díjazás nélkül.

 

A legnagyobb köszönetet mégis a támogatóink érdemlik!

 

Továbbra is számítunk az önzetlen, de szükséges támogatásokra. Várjuk az egyéni és közösségi (önkormányzati, céges, alapítványi, egyesületi stb.) adományokat!

Személyes befizetésre is van lehetőség előzetes egyeztetés alapján. Kérésre sárga postai csekket is tudunk küldeni.

 

Telefonszám: 20/ 564 7055

E-mail: ammoa@csango.eu

Bankszámlaszámunk változatlan: OTP 11742173-20154778-00000000

 

A közhasznú minősítésű alapítványunk munkáját, a Magyarországon adót fizetők támogathatják a személyi jövedelemadójuk civil szervezetek részére felajánlható 1%-ával is, amit ebben az évben is sokan megtettek. Köszönet nekik érte. (Adószámunk: 18710209-1-13)

 1

Ahhoz, hogy a támogatóink anyagi áldozatvállalásit a legeredményesebben tudjuk hasznosítani, célszerinti tevékenységünkre fordítani, a működési költségeket igyekeztünk hatékonyan csökkenteni. Elmondhatjuk, hogy ebben az évben sikeresek voltak a pályázataink, amelyeken elnyertük a fenntartási költségeink jelentős részét.

 

Alapítványunkat 2021-ben is támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.

 BGA-Logo

 

 

Az irodabérletet, így annak díját 2019-ben megszüntettük, a munkát home-office módon folytatjuk. Így a rezsi sem terheli az alapítványt.

A kommunikációt a lehetőségek szerint elektronikus formában végezzük, csökkentve a postaköltségeinket. Nyugdíjas munkavállalót alkalmazunk, jelentősen a 2021. évi bruttó átlagbér alatti juttatással, így az alapítványunkat mint munkáltatót a legkedvezőbb és legkisebb járulékfizetés terheli.

Honlapunkat megújítottuk, ott mindenki megtalálhatja a fontosabb információkat, elérhetőségeket, és természetesen a híreinket (www.csango.eu).

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.