Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

1. online módon – az iratokat el lehet küldeni a bgk@bethlengabor.ro email
címre egy olyan nyilatkozattal, mely a benyújtottdokumentumok
valódiságát igazolja. Ebben az esetben a jelzett időpontban be kell
nyújtani az eredeti iratokat dossziéban a kollégium titkárságán, ellenőrizni
a beiratkozási lapot. A beiratkozás ezután válik hitelessé.
2. A kollégium titkárságán -ebben az esetben kérjük a beiratkozási
iratcsomót (a másolatokat a titkárságon hitelesítjük az eredeti
dokumentumok felmutatása után) és a beiratkozás a beiratkozási lap
aláírásával megtörténik.
 Előkészítő osztályba iratkozhatnak:
1. azok a gyermekek, akik 2021 augusztus 31-ig betöltik a 6 évet
2. azok a gyermekek, akik 2021. szeptember 1 és 2021 december 31 között töltik a 6 évet -
ebben az esetben a szülő kérvényt nyújt be a kollégium titkárságán az iskolaérettség
megállapítása végett. Az igazolványt az óvónő állítja ki számukra- március 22 – április 27
3. azok a gyerekek, akik nem jártak óvodába vagy külföldről térnek haza-ők a megyei
(CJRAE) iskolafelméréssel foglalkozó bizottsághoz fordulnak kéréssel -- március 22 –
április 27
A kérvények letölthetőek a honlapról (www.bethlengabor.ro) vagy igényelhetőek a
kollégium titkárságán 0258 861947-es telefonszámon vagy a bgk@bethlengabor.ro e-
mail címen
 Szükséges iratok:
1. Gyermek születési bizonyítványának másolata
2. Szülők személyazonossági igazolványának másolata
3. Szeptember 1 – december 31 között született gyermekek esetén az óvónői ajánlás
4. Elvált szülők esetén igazolni kell, hogy milyen módon történik a szülői felügyelet és
melyik szülőnél van elhelyezve a gyermek (válási végzés másolata)
5. Iskolaérettségi felmérésről szóló igazolás (CJRAE - megyei bizottságtól) amennyiben a
gyermek nem járt óvodába, vagy külföldről tér haza
 Első beiratkozási periódus – március 29 – április 28
1. a nagyenyedi és a Nagyenyedhez tartozó településeken lakó gyermekek az iratkozás első
fázisában beírhatók a kollégium előkészítő osztályába
2. azokat a gyermekeket, akik nem rendelkeznek nagyenyedi lakhellyel, be lehet íratni, de őket
csupán a második fázisban írhatjuk be véglegesen az informatikai adatbázisba, amennyiben
maradnak szabad helyek. Beiratkozáskor be kell jelölni a lakhely szerinti iskolát is és
amennyiben nem kerülhetnek be a kollégium előkészítő osztályába -helyhiány miatt- akkor a
harmadik fázisban az informatikai adatbázisban beírják őket a lakhelyük szerinti iskolába
 Második beiratkozási periódus- május 24 – május 31

1. Kérvényt tölthetnek ki azon gyermekek szülei, akik nem kerültek be az első periódus
után előkészítő osztályba vagy nem töltöttek ki beiratkozási lapot
 Harmadik periódus -speciális esetek megoldása- szeptember 1 – 10 -megyei
tanfelügyelőségen történik
 Amennyiben több jelentkező van, mint a jóváhagyott 22 hely, akkor a módszertan szerinti
általános kritériumok szerint történik a beiratkozás jóváhagyása:
 A gyermek speciális, fogyatékosságot igazoló irattal rendelkezik
 A gyermek árva vagy gyermekotthonban van elhelyezve
 A gyermek félárva
 A gyermeknek van testvére a kollégium felsőbb osztályaiban

A kérvényeket a beiratkozási periódusban a következő órarend szerint fogadjuk:
 Személyesen beadandó kérések esetén naponta 8-18 óra között (hétfőtől - csütörtökig) és 8 - 17
óra között (pénteken). A járványhelyzet miatt kérjenek előjegyzést telefonon a 0258 861947-es
telefonszámon
 Az online felületen benyújtott kérések esetén a beiratkozási lap aláírása és az eredeti
dokumentumok benyújtása is a fenti program szerint zajlik. Ebben az esetben is kérjük a
telefonos előjegyzést

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA RECOMANDARII DE INSCRIERE

CERERE PENTRU EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.