Csángó-magyar gyermekek támogatása a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban

 

 

Nagyenyed-Alairas

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) Böjte Csaba testvér kezdeményezésére a moldvai csángó-magyar oktatási program egyik létrehozója volt 2005-ben, majd az oktatás hátterét éveken át keresztszülői közössége révén biztosította. (Az alapítvány alapítói: Petrás Mária iparművész és fia, Petrás Róbert.) A Magyar Állam felismerve a program jelentőségét, egyre nagyobb mértékben állt mögé, majd 2019. szeptember 1-jétől a moldvai oktatási program támogatását jelentősen megemelte. A program irányítását elvette a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől, és átadta a Moldvai Csángó-magyarok Szövetségének (MCSMSZ-nek). Az MCSMSZ kifejezésre juttatta, hogy a megemelt magyar állami támogatás miatt „okafogyottá” vált az együttműködése az AMMOÁ-val. Alapítványunk kuratóriuma ezért úgy döntött, hogy a korábbi feladatai helyett ezentúl a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban tanuló csángó-magyar gyermekeket fogja támogatni.
Nagyenyed-Kollegium

A híres nagyenyedi Kollégium Bethlen Gábor fejedelem kezdeményezésére jött létre 1622 májusában azzal a céllal, hogy a külföldi egyetemek helyett az országban neveljen értelmiségieket. A Gyulafehérváron létesített intézményt a tatárok 1658-ban lerombolták, ezért I. Apafi Mihály fejedelem 1662-ben áthelyezte Nagyenyedre. Története során épületei gyakran elpusztultak, de szellemisége máig töretlen maradt.
Nagyenyed-Kollegium.jpg2

A Bethlen Gábor Kollégiumból mindig nagyszerűen képzett diákok kerültek ki. Közülük a teljesség igénye nélkül ki kell emelni a tudós Apáczai Csere Jánost, Thököly Imre fejedelmet, Bolyai Farkas matematikust, báró Kemény Zsigmond tudós-politikust, Kőrösi Csoma Sándor orientalistát, Áprily Lajos költőt, Barabás Miklós és Barcsay Jenő festőművészeket, Bod Péter lelkészt és Sütő András írót.

DSCF9043

2004-ben a nagyenyedi Kollégium főépületei, udvara és tornakertje visszakerült az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába. Az épületben működő oktatási intézmények – óvoda, általános iskola, gimnázium és szakközépiskola – mindegyike állami fenntartású maradt, de a keresztény nevelési hagyományok szigorú őrzése és alkalmazása mellett. Bár a Kollégium hagyományosan református felekezetű, ökumenikus szemléletű: a katolikus diákok lelki vezetését, hittanóráit katolikus pap végzi. Az épületegyüttesbe visszakerült a Református Egyházkerület tulajdonában álló Dokumentációs Könyvtár, valamint a városi Önkormányzat által működtetett Természetrajzi Múzeum. A Kollégium épületei a közelmúltban megújultak, közel négyszáz éves története során talán sohasem voltak ilyen szép és jó állapotban. Felújításukban az Erdélyi Református Egyházkerület és Nagyenyed város önkormányzata mellett a Magyar Állam és az Európai Unió nagy szerepet vállaltak. A megújult épületek ünnepélyes átadására 2016 szeptemberében került sor.
Nagyenyed-var-es-templom

2019. október 23-án az AMMOA kuratóriumának három tagja (dr. Legeza László, dr. Horváth Sándor és Mátrai Zoltán), valamint Trombitásné Dévai Éva irodavezető ellátogattak Nagyenyedre. Szőcs Ildikó igazgató asszonnyal és Veres Edittel, a nagyenyedi Bethlen Gábor Alapítvány elnökével és irodavezetőjével egyeztették az együttműködés tartalmát, formáját és részleteit, majd Szőcs Ildikó és Legeza László aláírták a két alapítvány közötti Együttműködési keret-megállapodást. E szerint az AMMOA elsősorban a csángó gyermekek időszakonkénti, de rendszeres hazautazását, valamint szüleik Nagyenyedre látogatását fogja támogatni, de felmerültek egyéb lehetőségek is.
Kuratoriumi-kuldottseg-Nagyenyeden

Az AMMOA küldöttsége részt vett az 1956-os forradalom iskolai ünnepségén, melyet az idén a diákok önállóan szerveztek és adtak elő, a tanárokat is meglepve annak magas színvonalával, fiatalos előadásával.

DSCF9022

Ezután megismerhették a Kollégium épületeit, az igazgatói, tanári irodákat, a dísztermet, a Dokumentációs és Iskolai Könyvtárakat, a Természetrajzi Múzeumot, valamint az iskola legrégebbi szárnyában található saját múzeumát, benne a régi iskolai bútorokkal, eszközökkel berendezett egykori tantermet.

 

Legeza László

AMMOA elnök

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.