Nagyenyeden, magyar nyelvet oktató tanár számára kialakított lakás felújítását támogatta az AMMOA

2020 év végén az alábbi kérés érkezett az Alapítványunkhoz:

"A Bethlen Gábor Kollégiumban bekövetkezett generációváltás kapcsán egyre fontosabbá válik az, hogy az új,  fiatal tantestületi tagok számára lakást biztosíthassunk a pályakezdéshez. Örömmel jelzem, hogy jelentkeznek fiatal kollégák, olyanok is, akik a visszatelepedést választják, vagy olyanok, akik messziről költöztek Nagyenyedre azért, hogy az itteni szórványvidéken taníthassanak. Ilyen jelen pillanatban a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanító fiatal kollégánk, aki Barótról költözött ide."

...Megköszönve minden eddigi segítségetek, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk Hozzátok, hogy lehetőségeitekhez mérten támogassátok a fentebb tárgyalt lakás felújításának és berendezésének költségeit.

Köszönettel, tisztelettel:
Szőcs Ildikó alapítvényi elnök:

Az Alapítványunk Kuratóriuma döntött a támpgatásról, és átutaltuk a több milliós támogatást, mert fontos számunkra, hogy a nagyenyedi iskolában tanuló diákok, akik között több csángó gyermek is tanul, magyar nyelvi oktatását ilyen formában is segítsük.

A munkák azóta be is fejeződtek, amiről a beszámolót és a költségek elszámolását a Nagyenyedi Kollégium Alapítványa elkészítette.

Jó munkát kívánunk az új tanárnak!

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.