Pályázat moldvai csángó‐magyar diákoknak

ALAPÍTÓ OKIRAT
„DUNÁNTÚLIAK DÍJA”
Pályázat moldvai csángó‐magyar diákoknak

A 2018. évi dolgozat címe:
„MIÉRT SZERETEM MAGYARORSZÁGOT?”

Oszalyteremben

 

Én, DR. BUZÁDY TIBOR szabad elhatározásomnál fogva, a mai napon díjat alapítok a moldvai
csángó‐magyar diákok számára. Az alapításom célja ösztönözni a gyermekek magyarság‐
tudatát, és erősíteni az anyaországhoz fűződő kapcsolatukat. Az alapításom működését az
alábbiakban írom elő:
1. A díjra csak azok a moldvai csángó‐magyar gyermekek, fiatalok pályázhatnak, akik A Moldvai
Magyar Oktatásért Alapítvány által működtetett moldvai oktatási program tanulói.
2. A pályázókat két kategóriába osztom: gyermek kategória (a 15. életkoruk betöltéséig) és ifjú
kategória (15. évtől a 19. életkoruk betöltéséig).
3. A pályázók egy kb. 4 oldalas dolgozatot írnak arról, hogy miért szeretik Magyarországot. A
dolgozatot kézzel kell írni és elküldeni részemre (Dr. Buzády Tibor, H‐1124 Budapest, Somorjai
u. 10/b., vagy beszkennelve a norabudapest@gmail.com címre). A dolgozatok beérkezési
határideje minden évben október 23. (2018‐ban november 15.)
4. A dolgozatokat magam bírálom el, és magam osztom ki a díjakat.
5. Minden évben a következő díjakat adhatom ki kategóriánként: két első díj (2x20.000 Ft) és két
második díj (2x10.000 Ft), ami összességében max. 120.000 Ft évente. A díjakat minden év
karácsonyáig megkapják a nyertesek, A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány kuratóriuma
elnökének (jelenleg dr. Legeza László) közreműködésével.
Budapesten, 2018. október 6‐án, az Aradi Vértanúk napján
Dr. Buzády Tibor
díjalapító

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.