TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Támogatók! Kedves Keresztszülők!

Nagyon szomorú szívvel vagyok kénytelen tájékoztatni Önöket a moldvai magyar oktatási programban
történt változásokról, melyek következtében a keresztszülői közösséget 2005‐től felépítő, működtető
és abban – a később megalakult KEMCSE mellett – mindvégig meghatározó szerepet betöltő AMMOÁ‐
t eltávolították az oktatási programból.
Szeretném tényszerűen tájékoztatni Önöket a változás fontosabb eseményeiről.
1. 2019 áprilisának végén Burus‐Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ)
elnöke felhívta telefonon az AMMOA elnökét, és elmondta, hogy felkereste őt Járai Zsigmond és
Pógár László MCSMSZ elnök. Közölték vele, hogy a Magyar Állam az RMPSZ‐től elveszi a moldvai
magyar oktatási program vezetését, és átadja az MCSMSZ‐nek.
2. 2019. május 7‐én megjelent 103/2019. (V. 7.) sz. Kormányrendelet „a csángók kulturális és
anyanyelvi identitását erősítő és fejlesztő programok és fejlesztések megszervezésében, a csángó
kulturális örökség emlékeinek és értékeinek feltárásában, megőrzésében” tevékenység irányítását
a Magyar Kormány elveszi a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól, és átadja a Külügyminisztériumnak,
azon belül Járai Zsigmond miniszteri biztosnak.
3. A miniszteri biztos a moldvai magyar oktatási program vezetését 2019. augusztus 31‐i határidővel
átadta a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ). 2019. június 1‐jén az RMPSZ elnöke
– megköszönve a nyolcévi közös munkát – megírta az AMMOA és a KEMCSE elnökeinek, hogy a
köztünk fennálló együttműködési „okafogyottá” vált.
4. Az AMMOA elnöke előbb szóban, majd június 22‐én írásban is kérte az MCSMSZ elnökét, Pógár
Lászlót, hogy nyilatkozzon: „az MCSMSZ kíván‐e együttműködni a magyarországi keresztszülői
mozgalommal, a mozgalmat 2005 óta szervező és irányító AMMOÁ‐val és KEMCSÉ‐vel?” (Válasz
vagy szóbeli tájékoztatás a mai napig nem érkezett.)
5. Az augusztus 6–11. között Jászberényben megrendezett Csángó Fesztiválon a KEMCSE elnöke
megszólította az éppen távozóban lévő Járai Zsigmond miniszteri biztost, hogy a keresztszülői
mozgalommal kapcsolatban ismertesse az elképzeléseit. Augusztus 13‐án a miniszteri biztos
megbízásából Sándor György (a moldvai oktatási program új budapesti vezetője) fogadta a KEMCSE
elnökét, majd másnap, augusztus 14‐én Járai Zsigmond is. A megbeszéléseken elhangzottak egy
részéről a KEMCSE elnöke nem hivatalosan, de értesítette az AMMOA elnökét.
6. Júliusban elkezdődtek az RMPSZ és az MCSMSZ közötti átadási folyamatok, ezért az AMMOA elnöke
felhívta az MCSMSZ elnökének figyelmét az AMMOA leltárában szereplő, de fizikailag Moldvában
lévő, több millió forint értéket képviselő tárgyaira. 2019. június 25‐i levelében megadta e leltári
tárgyak pontos listáját, oktatási helyszínekre történt bontásban. A leltári kérdés fontosságára 2019.
július 24‐én az RMPSZ elnöke is külön levélben felhívta Pógár László MCSMSZ elnök figyelmét. Az
MCSMSZ részéről válasz a leltárra vonatkozóan sem érkezett, holott az MCSMSZ és az RMPSZ
közötti átadás‐átvétel a nyári hónapokban megtörtént. Pillanatnyilag az AMMOA elnöke nem tudja,
mi lett a leltári tárgyak sorsa, ezért a problémával kapcsolatosan hivatalos állásfoglalást kért az
adományozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt‐től.
7. A Romániában megjelenő „maszol.ro” internetes újság szeptember 6‐i számában Ferencz Éva
MCSMSZ vezető nyilatkozatában többek között ez olvasható: „Ferencz Éva hozzátette: okafogyottá
vált az AMMOA‐val (A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány) a további együttműködés. Ez utóbbi
civil szervezet juttatta el a Magyarországról Moldvába szánt keresztszülői támogatásokat az
MCSMSZ‐hez (sic!), azonban a megváltozott szabályozások következtében Ferencz Éva szerint nincs
szükség ilyen közreműködő szereplőre, az adományokat közvetlenül is el lehet juttatni a csángó
oktatás javára a csángószövetség számlaszámain keresztül.” Az AMMOA vezetése így és ekkor
tudta meg, hogy a moldvai magyar oktatási programban a továbbiakban nem vehet részt. No meg
azt is, hogy a program új vezetése előtt az AMMOA másfél évtizedes tevékenysége csak az
„adományok eljuttatásának közreműködő szereplője” volt.

Az AMMOA kuratóriuma 2019. szeptember 9‐én összeült. Miután meghallgatta a KEMCSE elnökének
tájékoztatóját az elmúlt időszakról, zártkörű megbeszélésen döntött az alapítvány további
működéséről: „Az AMMOA továbbra is támogatja a moldvai csángó‐magyar gyermekek tanulását az
alapszabályában rögzített módon és lehetőségein belül, de az MCSMSZ által vezetett oktatási
programon kívül.” (Ilyen tevékenység lehet pl. az RMPSZ által működtetett bákói kollégium, vagy az
Erdélyben ill. Magyarországon továbbtanuló moldvai csángó‐magyar gyermekek segítése stb.)
A fentiek miatt a nevesített moldvai keresztgyermekkel rendelkező keresztszülőket kérjük, hogy
továbbra is támogassák a moldvai oktatási programot, de a KEMCSE keretein belül! Támogatásaikat
2019. szeptember 1‐jétől ne az AMMOA számlájára fizessék, hanem a KEMCSE részére! Természetesen
a mégis az AMMOA számlájára érkező befizetéseiket az AMMOA át fogja adni a KEMCSÉ‐nek, és aki
már az egész éves támogatást egy összegben befizette, annak az arányos részét szintén átadja.
Ugyanakkor a keresztgyermekkel nem rendelkező támogatóinkat kérjük, hogy továbbra is
segítsék alapítványunkat, s rajtunk keresztül a moldvai magyar oktatás ügyét!
Az AMMOA kuratóriuma örül annak, hogy a moldvai oktatási programot létrehozó, megalapozó és
másfél évtizede jelentős mértékben támogató civil keresztszülői mozgalom megmarad a KEMCSE
keretein belül.
Az AMMOA és a KEMCSE hivatalos útjai most szétválnak, de a közös múlt, kiváló együttműködés
biztos reményt ad a további jó barátságra! Köszönjük a KEMCSE vezetésének,s minden tagjának eddigi
önzetlen munkáját és barátságát! További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Budapest, 2019. szeptember 12.

Dr. Legeza László
AMMOA elnök

 

 


A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány számlaszámára

Számlaszám: OTP 11742173-20154778

Nemzetközi bankszámlaszám: IBAN: HU76 11742173-20154778-00000000

BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB)

 

KEMCSE számlaszáma

Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület

 Raiffeisen Bank: 12011265-00160103-00100008   

 IBAN:  HU40 1201 1265 0016 0103 0010 0008   

 S.W.I.F.T.: UBRTHUHB

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.