Tájékoztató a keresztszülőknek 2017

 

Az AMMOA 2017. évi pénzügyi beszámolója

 

A gazdálkodó szervezeteknek minden év májusának végéig el kell készítenie az előző év pénzügyi

beszámolóját. A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány beszámolója is elkészült, melynek alapján össze

lehetett állítani a változásokat mutató diagramokat a szervezet fennállásától 2017 végéig.

A keresztszülők létszámának alakulása:

grafikon-1

A keresztszülői létszám csökkenésének elemzésekor kiderült, hogy azt elsősorban az okozza, hogy a

keresztszülők jelentős része abbahagyta a támogatást, pontosabban nagy valószínűséggel más, nem

hivatalos és ellenőrzött módon támogatja tovább a moldvai magyar oktatást. (A 2017‐ben 78 új

keresztszülő kezdte el a támogatást, de 172 elmaradt.) A keresztszülők megtartására az AMMOA és a

KEMCSE vezetése – a falugazdákkal karöltve – lépéseket kezdeményezett.

A bevételek diagramja:

Grafikon-2

A keresztszülőktől 2017‐ben 13.542.737 Ft folyt be az AMMOÁ‐hoz, ezen felül 1.733.150 Ft az SZJA 1%‐

ból (utóbbit a KEMCSE is az AMMOA számláján gyűjti!), ez összesen 15.275.887 Ft keresztszülői

támogatás. A diagramból kiderül, hogy a lecsökkent keresztszülői befizetéseket ellensúlyozni tudta az

AMMOA sikeres pályázati tevékenysége. Hosszú távon azonban nem ez a járandó út, a civil

tevékenységünk alapja a stabil keresztszülői háttér és rendszeres támogatásuk kell maradjon.

A kiadások:

Grafikon-3

A moldvai oktatásra 2017‐ben az AMMOA átutalt az RMPSZ‐nek 12.400.000 Ft‐ot, és egyéb

támogatásként elköltött 4.776.054 Ft‐ot (utóbbiból 154 eFt pénzadomány, 3.195 eFt tárgyi adomány

volt, 1.127 eFt vendéglátásra és táborozásokra fordítódott, 200 eFt a KEMCSÉ‐hez került

felhasználásra, 100 eFt pedig a Petrás Incze János‐díjra). Összesen tehát közvetlenül 17.176.054 Ft

támogatást adott az AMMOA a moldvai oktatási programra 2017‐ben. A kékkel jelzett összes ráfordítás

az AMMOA budapesti kiadásait (irodabérlet, rezsi, telefon stb.) tartalmazza. A munkabér az

irodavezető és a könyvelés bérköltségét jelenti a járulékokkal. (Itt kell megjegyezni, hogy Dévai Éva

irodavezető munkájának nagyobb részét a KEMCSE ügyintézésével tölti. Ezúton is köszönjük szépen a

kiváló munkáját! Másik megjegyzés, hogy Mátrai Zoltán a könyvelésért járó munkabérét nem veszi fel,

így támogatja az oktatási programot. Köszönjük ezt is, és a precíz könyvelést!)

Dr. Legeza László

AMMOA elnök

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.