Tájékoztató adatok átadásáról és támogatásokról

Tisztelt Keresztszülők és Támogatók!

 

 

A moldvai magyar oktatási program irányítását a Magyar Állam 2019. szeptember 1-jével elvette a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől (RMPSZ), és átadta a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ). Az MCSMSZ kifejezésre juttatta, hogy a továbbiakban nem kíván együttműködni A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal (AMMOA). A keresztszülői mozgalom megőrzése érdekében a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) folytatni szeretné a moldvai magyar oktatás civil támogatását, s ettől az MCSMSZ sem zárkózik el. Folyamatban van az együttműködési szerződés megkötése az MCSMSZ és a KEMCSE között.

Az AMMOA továbbra is fogja támogatni a moldvai csángó-magyar gyermekek tanulását az alapszabályában rögzített módon és lehetőségein belül, de az MCSMSZ által vezetett oktatási programon kívül. Ilyen tevékenység lehet pl. az RMPSZ által működtetett bákói kollégium, vagy az Erdélyben ill. Magyarországon továbbtanuló moldvai csángó-magyar gyermekek segítése stb.

A nevesített moldvai keresztgyermekkel rendelkező keresztszülőket kérjük, hogy továbbra is támogassák a moldvai oktatási programot, de a KEMCSE keretein belül!

A moldvai keresztgyermekkel rendelkező keresztszülők adatait az AMMOA adatbázisából mielőbb át szeretnénk adni a KEMCSÉ-nek. Ezt azonban az érvényben lévő adatvédelmi törvény szerint csak akkor tehetjük meg, ha a keresztszülő ehhez írásban hozzájárul. Kérjük tehát, hogy az a keresztszülő, aki a moldvai magyar oktatási program támogatását 2019. szeptember 1-jétől az MCSMSZ irányítása mellett, a KEMCSE közreműködésével szeretné folytatni, a mellékelt Adatszolgáltatási nyilatkozatot kitöltve és aláírva küldje vissza részünkre! Aki a nyilatkozatot nem küldi vissza (legkésőbb 2019. október 15-ig), azt úgy tekintjük, hogy a moldvai csángó-magyar gyermekek taníttatását változatlanul az AMMOÁ-n keresztül szeretné támogatni.

A keresztgyermekkel nem rendelkező támogatóinkat kérjük, hogy továbbra is segítsék alapítványunkat, s rajtunk keresztül a moldvai magyar oktatás ügyét!

Nagylelkű támogatásaikat ezúton is hálásan köszönjük! Tudniuk kell, hogy a másfél évtizede működő moldvai magyar oktatás kezdeményezői, elindítói, elterjesztői a „keresztszülők” voltak, s a program napjainkban már oly sikeres, hogy a civil mozgalom kereteit jócskán kinőtte, a feladat zömét jelenleg a Magyar Állam viszi a vállán. Köszönet érte!

 

Üdvözlettel:

 

 

Budapest, 2019. szeptember 16.

 

Dr. Legeza László

AMMOA elnök

 

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.