Támogatottaink életéből 2023 Nagyenyedi Református Kollégium Alapítványa

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ma a szórványmagyarság iskolaközpontja, az
ország szinte minden magyar lakta helységéről érkeznek diákok a Kollégiumba. Feladatunk, hogy
korszerű és magas színvonalú oktatást és szilárd keresztyén erkölcsi nevelést biztosítsunk a
diákoknak. Iskolánk a tanulás, a szakmai képzés és a közösségépítés színtere, tanórán kívüli
tevékenységek által igyekszünk a gyermekeket szociálisan neveli, erkölcsi értékeket átadni.
Rendszeres foglalkozás a néptánc, a színjátszás, a cserkészet, a kórus, sportkör stb.
A Bethlen Gábor Alapítványnak, mint a Bethlen Gábor Kollégium háttérintézményének
teljes tevékenysége a Kollégiumban zajló oktató-nevelő munka támogatására, erősítésére épül.
Mindez nagyon sok formában nyilvánul meg, odafigyelünk a megfelelő és korszerű tanulási
körülmények biztosításása, az épület kellő felszereltségére, a tehetségműhelyek támogatására, a
diákok támogatására, ösztöndíjak, bentlakási támogatás, utazási támogatás formájában. Ez utóbbi
megvalósításában nagy segítségünkre van A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány, hiszen 2019
óta, egy Együttműködési keret-megállapodás értelmében rendszeres támogatásban részesül
alapítványunk, melyet a legtávolabb lakó, csángó és gyimesi diákjaink időszakonkénti
hazautaztatására fordítunk.
A támogatás igénylést követően, félévente érkezik az AMMOA-tól, így az általános
hazamenetelekkor a csíkszeredai Oneimpex szállítási vállalattal együttműködve, biztosítjuk a
haza- és vissza utat, az említett diákok számára, a támogatási keret függvényében.
Hálásan köszönjük az együttműködést és a lehetőséget!
Nagyenyed, 2023.03.27.
Tisztelettel,
Szőcs Ildikó
igazgató, alapítványi elnök

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.