A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

Kik vagyunk?

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány azért jött létre, hogy segítse a Romániában élő csángók beolvasztásának megállítását, ha lehet, visszafordítását.

Alapítványunk közhasznú. Az adományokról adóigazolást adunk ki. Jogosultak vagyunk a személyi jövedelemadó civil szervezeteknek felajánlható 1% fogadására is.

Honlapunk a dokumentumokban felsorolja az alapítókat, valamint az alapítvány tisztségviselőit. Tájékozódhat a támogatási lehetőségekről, az alapítvány tevékenységéről, láthatja elszámolási dokumentumainkat és szervezeti kapcsolatrendszerünket. Fontos számunka a nyitottság és az elszámoltathatóság – ennek jegyében készült ez a weboldal is.

Bankszámlaszámunk: OTP 11742173-20154778-00000000

Mi a célunk?

Százötven évvel ezelőtt Moldva Erdéllyel határos részein nagy kiterjedésű (ötezer négyzetkilométeres) magyar sziget volt a csángók lakta terület. Nemcsak katolikus vallásuk különböztette meg őket a környező ortodox románságtól, de magyar nyelvük is.

Nézzük, mit ír a 19. század végén kibontakozó román nacionalista, asszimilációs propagandának a csángókra vonatkozó feladatairól és ennek eszközeiről egy Szamosújváron (akkor Magyarország része) megjelenő román újság cikke 1880-ban:

"Moldva két legnagyobb és legszebb megyéjében, elsősorban Bákóban és Románban a földműves lakosság, mely a legtöbb helyen kis birtokokkal rendelkező szabad parasztság, csak magyarul beszél. Amikor beérkezel falvaikba, még rosszabb helyzetet találsz, mint Magyarországon; tolmáccsal kell menned; asszonyaik és gyerekeik még jó reggelt sem tudnak románul köszönni. Ez a helyzet a mi vezetőink megbocsáthatatlan bűnének számít, akik sohasem foglalkoztak ezeknek elrománosításával, és így Moldva szívében egy olyan kétszázezer lelket számláló népesség van, mely tőlünk idegen nyelvében és vallásában. Nicolae Cretiulescu kultusz- és közigazgatási miniszter úr, úgy látszik, hogy a székelyek rád bízták ennek a nemzeti kérdésnek a megoldását. Érd el azt, hogy ez a falusi népesség, melynek május 2-án földet osztottak, legyen egy nyelvében és szívében, mivel ebben a megoldásban rejlik az ország sorsa; éppen ezért románosítsd el ezeket a csángókat; szabadítsd meg őket attól a csúnya elnevezéstől, amit önmaguk sem akarnak viselni, és így örök hálánkban fogsz részesülni."

"E cél érdekében a következő intézkedéseket kell foganatosítani: minden magyar helységben, még a legeldugottabb völgyben is iskolát kell létesíteni; a gyermekeket végrehajtó segítségével iskolába kell vitetni télen és nyáron, különösen a lányokat, akikből majd anyák lesznek, és gyermekeiket románul fogják tanítani; másodsorban pedig templomaikba erdélyi román közösségekből származó papokat kell hozni, akik románul prédikáljanak és olvassanak fel nekik. Amikor a pap áldását majd románul adja rájuk, amikor a kántortanító románul énekel nekik, s amikor az anyák gyerekeiket románul fogják ringatni, célunkat csak akkor fogjuk elérni."

A cikkben is javasolt másfél évszázados erőszakos beolvasztási politika – amelynek nemcsak az iskolák, a közigazgatás, a törvényhozás, de a jászvásári római katolikus püspökség által az egyház is eszköze volt – megtörte a moldvai magyarságot: ma a 250 ezer moldvai katolikusból már csak 60 ezren beszélik őseik nyelvét. Napjainkban az asszimiláció már magától is működik: sok családban a szülők a jobb érvényesülési lehetőségek reményében Nyugat-Európában vállalnak munkát, és már otthon sem anyanyelvükön beszélnek a gyermekekkel.

A beolvadási folyamat megállítását, visszafordítását jelentő célunkat több együttműködő szervezettel és sokrétű munkával valósítjuk meg: az oktatás, a szociális munka, a vallás és a család megtartása területén dolgozunk legtöbbet.

Alapítványunkon keresztül támogatható a moldvai és gyimesi magyar nyelvoktatás általában, egy-egy gyermek oktatása, a magyar nyelvoktatásnak helyt adó intézmények szociális körülményeinek javítása, valamint táborok és szociális, vallási programok szervezése, csángómagyar kiadványok létrahozása egyaránt. Kiemelt támogatottaink a Nagyenyedi Kollégiumban tanuló moldvai és gyimesi csángó-magyar gyermekek. Ez azért is fontos, mert Nagyenyed környékén, az ún. szórványban sajnos egyre kevesebb magyar gyermek születik, és a Kollégiumban csak addig lehet fenntartani a magyar nyelvű oktatást, amíg van elég magyar tanuló.


A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány weboldalának létrehozásához, működtetéséhez támogatást nyújtott:

magyar_kormany_tamogatasaval

Kérdése van?

Vegye fel velünk a kapcsolatot.